Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Galerije

Gradska galerija

Gradska galerija u Brčkom osnovana je 1975. godine i bila je poznata kao Umjetnička galerija „Rizah Štetić”. Po osnivanju, Galerija je bila smještena u Gradsku vijećnicu, da bi 2017. godine, pored sale u Vijećnici, djelovala i u novom izložbenom prostoru u centru Brčkog.

U Gradskoj galeriji čuva se nekoliko značajnih zbirki koje se odnose na originalne crteže s gradnje pruge Brčko – Banovići, fotodokumentaciju i drugu arhivsku građu, zbirku portreta, zbirku savremene umjetnosti, kao i na arheološku zbirku.

Gradska galerija ima bogatu, dvadesetogodišnju, tradiciju organizacije Međunarodne likovne kolonije „Sava”, kao i desetak godišnjih izložbi različitih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i šire regije.

Detaljnije

Samostan Dubrave

Franjevački samostan nalazi se u selu Dubrave, selu koje je dvadesetak kilometara udaljeno od Brčkog. Samostan je nasljednik samostana koji je u četrnaestom vijeku osnovan u mjestu Skakava. Spominje se u popisima samostana iz 1385. godine. Godine 1846., nakon što je župa iz Skakave premještena u Dubrave, u Dubravama je izgrađen župni stan. Umjesto stare drvene crkve, 1869. godine podignuta je nova crkva, od kamena.

Godine 1906. podignut je novi župni stan, a 1927. godine i nova crkva. Pošto je crkva devedesetih godina porušena, 2002. godine započeta je izgradnja najnovije crkve.

Zgrada novog župnog stana izgrađena je 1978. godine, a 1982. godine osnovan je samostan, kao oživljeni samostan koji je nekada postojao u Skakavi. Samostan je obnovljen i proširen 2002. godine. U samostanu se od 1983. godine nalazi Galerija Šimun, s osamdesetak vrijednih eksponata različitih umjetničkih pravaca. U Galeriji se čuva franjevačka tradicija koja je stara više od šest vijekova.

Detaljnije