Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Болница (стара зграда)

Општа болница у Брчком основана је 1886. године и смјештена у зграду у насељу Колобара, непосредно поред пута Брчко – Бања Лука. Болница је у континуитету свог сталног рада и развоја подмиривала потребе становништва за здравственом заштитом. Општа болница у Брчком пружала је здравствене услуге становницима ширег окружења Брчког, као и становништву оближњих градова у Хрватској, који су гравитирали Брчком.
Касније је, непосредно уз стару болницу изграђена нова зграда у коју су пресељена сва одјељења Опште болнице. Због повећаних потреба за здравственом заштитом изграђени су нови објекти који су припадали Општој болници (неуропсихијатрија, плућно одјељење и гинеколошко одјељење, као и градска мртвачница). Поред наведених објеката, крајем седамдесетих година прошлог вијека саграђена је и најновија зграда, у којој се налази управа Болнице и највећи број одјељења.
 

Болница (стара зграда)