Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Gradska galerija

Gradska galerija u Brčkom osnovana je 1975. godine i bila je poznata kao Umjetnička galerija „Rizah Štetić”. Po osnivanju, Galerija je bila smještena u Gradsku vijećnicu, da bi 2017. godine, pored sale u Vijećnici, djelovala i u novom izložbenom prostoru u centru Brčkog.

U Gradskoj galeriji čuva se nekoliko značajnih zbirki koje se odnose na originalne crteže s gradnje pruge Brčko – Banovići, fotodokumentaciju i drugu arhivsku građu, zbirku portreta, zbirku savremene umjetnosti, kao i na arheološku zbirku.

Gradska galerija ima bogatu, dvadesetogodišnju, tradiciju organizacije Međunarodne likovne kolonije „Sava”, kao i desetak godišnjih izložbi različitih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i šire regije.

Градска галерија