Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Izletišta

Izletište Ficibajer

Izletište Ficibajer nalazi se u naselju Kolobara i zauzima prostor koji se prostire neposredno uz rijeku Savu. Pored djelomično uređene obale Save na Ficibajeru su izgrađeni tereni za male sportove kao i ugostiteljski objekti.

Na sportskim se terenima održavaju turniri u malom nogometu, košarci i odbojci na pijesku. U okviru izletišta nalazi se i kajak i kanu klub koji postoji više od 70 godina. Pored natjecanja u kajaku i kanuu u ljetnim mjesecima organizira se i Savska regata, na kojoj sudjeluje na stotine kajakaša i kanuista iz Bosne i Hercegovine i susjednih država. Na izletištu Ficibajer tradicionalno se organiziraju i motoskupovi kao i druga zanimljiva natjecanja i različita druženja.

Detaljnije

Izletište Petkovača

Rasadnik i izletište „Petkovača“ nalaze se u ataru sela Brezovo Polje između zaselka Brezovo Polje i Bukovica Donja. Lokalitet je poznat kao rasadnik „Petkovača“ i obuhvaća kompleks šuma, šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, pratećih objekata i cestovnih komunikacija.

Lokalitet se nalazi na posavskoj diluvijalnoj terasi na nadmorskoj visini od 102,8 do 117 metara. Teren je uglavnom ravan izuzimajući obale potoka Jezerca i njegovih (povremenih) pritoka. Ovo područje ima umjereno kontinentalnu klimu sa značajnom kontinentalnošću, koja se odražava kao panonska komponenta.

Glavni vodotok čini potok Jezerac, koji izvire na južnom kraju kompleksa i čini njegov istočni rub. Nasip ceste Donja Bukovica – Brezovo Polje pregradio je potok, čime je on u većem dijelu proširen u akumulaciju koja je višestruko korištena za potrebe rasadnika i ribarstvo.

Ovo područje pripada zoni šuma lužnjaka i običnoga graba s tijesnim trakama poplavne šume lužnjaka na najmočvarnijim dijelovima šume crne johe, a na obalama šuma vrba i topola.

Kompleks „Petkovača“ podignut je 1975. godine. Od 1980. godine, nakon realizacije investicijskog programa proširenja djelatnosti, kompleks dobiva i prateće objekte i infrastrukturu. Od tada se pored šumarske djelatnosti odvija i poljoprivredna proizvodnja, a u okviru stočarstva uzgajale su se svinje i ovce.

Od 2004. godine kompleks „Petkovača“ djeluje u okviru Javnog preduzeća „Šume RS“ a. d., Sokolac, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj.

Detaljnije