Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Излетишта

Излетиште Фицибајер

Излетиште Фицибајер се налази у насељу Колобара и заузима простор који се простире непосредно уз ријеку Саву. Поред дјелимично уређене обале Саве, на Фицибајеру су изграђени терени за мале спортове, као и угоститељски објекти.

На спортским теренима се одржавају турнири у малом фудбалу, кошарци и одбојци на пијеску. У оквиру излетишта налази се и Кајак-кану клуб који постоји више од 70 година. Поред такмичења у кајаку и кануу, у љетњим мјесецима организује се и Савска регата, на којој учествује на стотине кајакаша и кануиста из Босне и Херцеговине и сусједних земаља.
На излетишту Фицибајер традиционално се организују и моторијаде, као и друга занимљива такмичења и различита дружења.
 

Детаљније

Излетиште Петковача

Расадник и излетиште Петковача налази се у атару села Брезово Поље, између засеока Брезово Поље и Буковица Доња. Локалитет је познат као расадник Петковача, који обухвата комплекс шума, шумског земљишта, пољопривредног земљишта, пратећих објеката и путних комуникација.
Локалитет се налази на посавској дилувијалној тераси, на надморској висини од 102,8 до 117 метара. Терен је углавном раван, изузимајући обале потока Језерца и његових (повремених) притока. Ово подручје има умјерено-континенталну климу, са значајном континенталношћу, која се одражава као панонска компонента.
Главни водоток чини поток Језерац, који извире на јужном крају комплекса и чини његов источни руб. Насип пута Доња Буковица–Брезово Поље преградио је поток, чиме је он у већем дијелу проширен у акумулацију која је вишеструко коришћена за потребе расадника и рибарство.
Ово подручје припада зони шума лужњака и обичног граба, са уским тракама поплавне шуме лужњака, на најмочварнијим партијама шуме црне јове, а на обалама шума врба и топола.
Комплекс Петковача подигнут је 1975. године. Од 1980. године, након реализације инвестиционог програма проширења дјелатности, комплекс добија и пратеће објекте и инфраструктуру. Од тада се, поред шумарске дјелатности, одвија и пољопривредна производња, а у оквиру сточарства гајиле су се свиње и овце.
Од 2004. године комплекс Петковача дјелује у оквиру Јавног предузећа “Шуме РС”, а.д. Соколац, Центар за сјеменско-расадничку производњу Добој.
 

Детаљније