Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Izletišta

Izletište Ficibajer

Izletište Ficibajer nalazi se u naselju Kolobara i zauzima prostor koji se prostire neposredno uz rijeku Savu. Pored djelomično uređene obale Save na Ficibajeru su izgrađeni tereni za male sportove kao i ugostiteljski objekti.

Na sportskim se terenima održavaju turniri u malom nogometu, košarci i odbojci na pijesku. U okviru izletišta nalazi se i kajak i kanu klub koji postoji više od 70 godina. Pored natjecanja u kajaku i kanuu u ljetnim mjesecima organizira se i Savska regata, na kojoj sudjeluje na stotine kajakaša i kanuista iz Bosne i Hercegovine i susjednih država. Na izletištu Ficibajer tradicionalno se organiziraju i motoskupovi kao i druga zanimljiva natjecanja i različita druženja.

Detaljnije

Izletište Petkovača

Rasadnik i izletište Petkovača nalazi se u ataru sela Brezovo Polje, između zaseoka Brezovo Polje i Bukovica Donja. Lokalitet je poznat kao rasadnik Petkovača, koji obuhvata kompleks šuma, šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, pratećih objekata i putnih komunikacija.

Lokalitet se nalazi na posavskoj diluvijalnoj terasi, na nadmorskoj visini od 102,8 do 117 metara. Teren je uglavnom ravan, izuzimajući obale potoka Jezerca i njegovih (povremenih) pritoka. Ovo područje ima umjereno-kontinentalnu klimu, sa značajnom kontinentalnošću, koja se odražava kao panonska komponenta.

Glavni vodotok čini potok Jezerac, koji izvire na južnom kraju kompleksa i čini njegov istočni rub. Nasip puta Donja Bukovica – Brezovo Polje pregradio je potok, čime je on u većem dijelu proširen u akumulaciju koja je višestruko korištena za potrebe rasadnika i ribarstvo.

Ovo područje pripada zoni šuma lužnjaka i običnog graba, s uskim trakama poplavne šume lužnjaka, na najmočvarnijim partijama šume crne johe, a na obalama šuma vrba i topola.

Kompleks Petkovača podignut je 1975. godine. Od 1980. godine, nakon realizacije investicionog programa proširenja djelatnosti, kompleks dobija i prateće objekte i infrastrukturu. Od tada se, pored šumarske djelatnosti, odvija i poljoprivredna proizvodnja, a u okviru stočarstva gajile su se svinje i ovce.

Od 2004. godine kompleks Petkovača djeluje u okviru Javnog preduzeća „Šume RS”, a.d. Sokolac, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj.

Detaljnije