Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Gradaščevića kula

Gradaščevića kula je stambeno-fortifikacijski objekt iz osmanlijskoga razdoblja. Kula s avlijom i avlijskim zidovima nalazi se u naselju Bijela na obroncima Majevice.
Pretpostavlja se da je Kulu izgradio Osman-paša Gradaščević koncem 18. i početkom 19. stoljeća. 
Kula se sastoji od glavnog stambeno-fortifikacijskog objekta – kule, ljetne kuhinje, dva bunara i zidova oko avlije. Visina kule do donje strehe krova je oko 17,50 metara, a do vrha krova oko 23 metra. Kula je pokrivena crijepom biber. U sredini krova je stijeg – šiljak. Obje strehe su s ukrasnim rubnim daskama i opšavom streha s donje strane. Iz donjeg krova proveden je dimnjak kamina. Soba na gornjem katu ispod završnog svoda ili ćemera zove se ćemerodaja.
Kula u Bijeloj razlikuje se od sličnih kula jer u njoj kat iznad ćemera nije čatma, nego su zidovi od kamena debljine 70 cm, dok su u prizemlju debljine 152 cm.
Oko prostrane avlije je zid, a na južnom dijelu zida je ulazna kapija kao jedini otvor u zidu. Zid je s unutarnje strane visine oko 2,50 m, dok je s vanjske strane promjenljive visine. Izgrađen je od tesanog lomljenog kamena i pokriven drvenim krovićem iznad kojeg je crijep biber. Ogradni zid zidan je s dva lica u krečnom malteru, debljine je 130 cm i obostrano dersovan.
Gradaščevića kula proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 

Градашчевића кула