Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Vijećnica

Zgrada Vijećnice nalazi se u centru grada, u arhitektonskoj cjelini s parkom, zgradom hotela Posavina i zgradom filijale Zemaljske banke.

Vijećnica je izgrađena u periodu od 1890. do 1892. godine.

Cijela kompozicija objekta koncipirana je po principu stroge simetrije sa središnjim, jače izbačenim rizalitom i dva manja ugaona rizalita. Na ovaj način osigurana je i horizontalna i vertikalna podjela površina fasade. Ovim principom, osim simetrije kao jedne od odlika klasičnog graditeljstva ili kasnije neorenesanse, sugeriše se i uobičajena raščlanjenost gabarita osmansko-turske arhitekture.

Dimenzije zgrade su 37,50 x 14,45 metara, dok su dimenzije bočnih rizalita 5,00 x 5,00 metara. Širina srednjeg rizalita iznosi 11,20 metara, i izbačen je 1,20 metara iz ravni zida, dok su bočni rizaliti izbačeni po 45 cm. Srednji rizalit je po vertikali podijeljen na tri jednaka pojasa u čijim se osovinama nalaze prozorski otvori, koji se nalaze i na bočnim rizalitima. Bočni rizaliti se završavaju krovom u vidu potkovičaste kupole. Vijećnica ima suteren, prizemlje i sprat.

U Vijećnici je smješten Ured gradonačelnika i sala za održavanje sjednica Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Vijećnica je od 2013. godine otvorena za sve posjetioce.

Vijećnica je proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Вијећница