Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Vijećnica

Zgrada Vijećnice nalazi se u središtu grada u arhitektonskoj cjelini s parkom, zgradom hotela „Posavina“ i zgradom poslovnice Zemaljske banke.

Vijećnica je izgrađena u razdoblju od 1890. do 1892. godine.

Cijela kompozicija objekta koncipirana je po načelu stroge simetrije sa središnjim jače izbačenim rizalitom i dva manja kutna rizalita. Na ovaj način osigurana je i horizontalna i vertikalna podjela površina fasade. Ovim načelom, osim simetrije kao jedne od odlika klasičnog graditeljstva ili kasnije neorenesanse, sugerira se i uobičajena raščlanjenost gabarita osmanske – turske arhitekture.

Dimenzije zgrade su 37,50 x 14,45 metara, dok su dimenzije bočnih rizalita 5,00 x 5,00 metara. Širina središnjeg rizalita iznosi 11,20 metara i izbačen je 1,20 metara iz ravni zida, dok su bočni rizaliti izbačeni po 45 cm. Središnji rizalit je po vertikali podijeljen na tri jednaka pojasa, u čijim se osovinama nalaze prozorski otvori, koji se nalaze i na bočnim rizalitima. Bočni rizaliti završavaju se krovom u vidu potkovičaste kupole. Vijećnica ima suteren, prizemlje i kat.

U Vijećnici su smješteni Ured gradonačelnika i dvorana za održavanje sjednica Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Vijećnica je od 2013. godine otvorena za sve posjetitelje.

Vijećnica je proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Вијећница