Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Stara župna crkva u Gornjem Zoviku

Graditeljska cjelina stare župne crkve i stare kuće Župe svetog Franje Asiškoga nalazi se u Zoviku na prirodnom uzvišenju od 2 245 metra nadmorske visine. Graditeljsku cjelinu čine: stara župna crkva i stara župna kuća te pokretno nasljeđe koje obuhvaća pet skulptura, glavni oltar, krstionicu i ispovjedaonicu; kao i objekti nove crkve, novog župnog ureda, objekt sa dvoranom za vjeronauk i ostali pomoćni objekti.

Gradnja crkve u Zoviku, dimenzija 35 x 18 metara, započela je 1856. godine, ali nije dovršena zbog nedostatka financijskih sredstava. Stara crkva izgrađena je 1890. godine, a stara župna kuća 1902. godine. Nema dostupnih podataka o tome tko su bili graditelji.

U razdoblju od 1982. do 1986. godine izgrađena je nova župna kuća, dok je dvorana za vjeronauk sagrađena 1977., a proširena 2010. godine.

Graditeljska cjelina stare župne crkve i stare kuće Župe svetog Franje Asiškoga proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Стара жупна црква у Горњем Зовику