Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Zadužbina Krsmanovića – Turski konzulat

Zadužbina Krsmanovića sagrađena je 1865. godine, a njenu izgradnju financirala je poznata srpska trgovačka obitelj Krsmanović. Zgrada je poznata i pod nazivom „Dvorana“.

Prizemni dio zgrade bio je namijenjen za trgovačka skladišta i obrtničke radnje, dok su prostorije na katu bile predviđene za stanovanje. Kuća je imala i prostrano dvorište. Objekt je 1875. godine darovan Pravoslavnoj crkvenoj opštini Brčko kao zadužbina bračnoga para Ljubomira (Ljube) i Olge Krsmanović.

Zadužbina Krsmanovića služila je kao učenički dom, ženska stručna škola i vrtić. Nakon što je konzularna agencija iz Tuzle premještena u Brčko, 1865. godine, ona se nastanila u ovoj zgradi i ostala sve do austrougarske okupacije, 1878. godine. Od 1878. godine pa sve do konca Prvog svjetskog rata u ovom se objektu nalazio konzulat Osmanskog Carstva, poznatiji kao Turski konzulat.

Zadužbina Krsmanovića je 1945. godine nacionalizirana i u njoj je nastanjen veći broj obitelji.

Zgrada bivšeg Turskog konzulata nalazi se na Privremenoj listi nacionalnih spomenika u sastavu Ambijentalne cjeline Srpska varoš.

Задужбина Крсмановића - Турски конзулат