Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Zadužbina Krsmanovića – Turski konzulat

Zadužbina Krsmanovića je sagrađena 1865. godine, a njenu izgradnju finansirala je poznata srpska trgovačka porodica Krsmanović. Zgrada je poznata i pod nazivom „Dvorana”.

Prizemni dio zgrade bio je namijenjen za trgovačke magaze i zanatske radnje, dok su prostorije na spratu bile predviđene za stanovanje. Kuća je imala i prostrano dvorište. Objekat je 1875. godine poklonjen Pravoslavnoj crkvenoj opštini Brčko, kao zadužbina bračnog para Ljubomira (Ljube) i Olge Krsmanović.

Zadužbina Krsmanovića služila je kao đački dom, ženska stručna škola i obdanište. Nakon što je konzularna agencija iz Tuzle premještena u Brčko, 1865. godine, ona se nastanila u ovoj zgradi i ostala sve do austrougarske okupacije, 1878. godine. Od 1878. godine pa sve do kraja Prvog svjetskog rata, u ovom objektu se nalazio konzulat Otomanskog carstva, poznatiji kao Turski konzulat.

Zadužbina Krsmanovića je 1945. godine nacionalizovana i u njoj je nastanjen veći broj porodica.

Zgrada bivšeg Turskog konzulata nalazi se na Privremenoj listi nacionalnih spomenika u sastavu Ambijentalne cjeline Srpska Varoš.

Задужбина Крсмановића - Турски конзулат