Služba za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Stara župna crkva u Gornjem Zoviku

Graditeljska cjelina stare župne crkve i stare kuće Župe Svetog Franje Asiškog nalazi se u Zoviku, na prirodnom uzvišenju od 2.245 metra nadmorske visine. Graditeljsku cjelinu čine: stara župna crkva i stara župna kuća i pokretno naslijeđe koje obuhvata pet skulptura, glavni oltar, krstionicu i ispovjedaonicu, kao i objekti nove crkve, novog župnog ureda, objekta sa salom za vjeronauku i ostali pomoćni objekti.

Gradnja crkve u Zoviku, dimenzija 35 x 18 metara, započela je 1856. godine, ali nije dovršena zbog nedostatka finansijskih sredstava. Stara crkva je izgrađena 1890. godine, a stara župna kuća 1902. godine. Nema dostupnih podataka o tome ko su bili graditelji.

U periodu od 1982. do 1986. godine izgrađena je nova župna kuća, dok je dvorana za vjeronauku sagrađena 1977., a proširena 2010. godine.

Graditeljska cjelina stare župne crkve i stare kuće Župe Svetog Franje Asiškog proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Стара жупна црква у Горњем Зовику