Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Вијећница

Зграда Вијећнице налази се у центру града, у архитектонској цјелини са парком, зградом хотела Посавина и зградом филијале Земаљске банке.

Вијећница је изграђена у периоду од 1890. до 1892. године.

Цијела композиција објекта конципирана је по принципу строге симетрије са средишњим, јаче избаченим ризалитом и два мања угаона ризалита. На овај начин обезбијеђена је и хоризонтална и вертикална подјела површина фасаде. Овим принципом, осим симетрије као једне од одлика класичног градитељства или касније неоренесансе, сугерише се и уобичајена рашчлањеност габарита османско-турске архитектуре.

Димензије зграде су 37,50 x 14,45 метара, док су димензије бочних ризалита 5,00 x 5,00 метара. Ширина средњег ризалита износи 11,20 метара, и избачен је 1,20 метара из равни зида, док су бочни ризалити избачени по 45 цм. Средњи ризалит је по вертикали подијељен на три једнака појаса у чијим се осовинама налазе прозорски отвори, који се налазе и на бочним ризалитима. Бочни ризалити се завршавају кровом у виду потковичасте куполе. Вијећница има сутерен, приземље и спрат.

У Вијећници је смјештена Канцеларија градоначелника и сала за одржавање сједница Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Вијећница је од 2013. године отворена за све посјетиоце.

Вијећница је проглашена за национални споменик Босне и Херцеговине.

Вијећница