Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Ислахијет


Ислахијет је градитељска цјелина која се налази у насељу Колобара, у близини ушћа ријеке Брке у Саву. Градитељску цјелину, која потиче из аустроугарског периода, чине: објекат Ислахијетов дом, четири стамбено-пословна објекта са магазама и објекти у низу преко пута Ислахијетовог дома (два пословна објекта са мјестом и остацима, и парцеле које са њима граниче).
Сви објекти су грађени одвојено, у различитим периодима, исте спратности (П+1), неправилног облика са различитим угловима зидних плоха и различитог третмана фасадних плоха и пластике и кровних равни.
Објекат Ислахијета је рехабилитован 2009. године тако што је урађена прва фаза реконструкције (радови на вањској фасади објекта, столарски радови и већи дио радова у ентеријеру), док су остали објекти градитељске цјелине у лошем грађевинском стању.
Ислахијет је проглашен националним спомеником у Босни и Херцеговини.
 

Ислахијет