Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Зидине, Горња Скакава

Археолошки локалитет Зидине се налази у Горњој Скакави, удаљеној око 20 км од Брчког. На највишој тачки брдовитог узвишења на којем је археолошки локалитет 1983. године изграђена је капела Светог Фрање.
Археолошки локалитет чине: остаци темеља готичке самостанске цркве, романичке цркве, старијег сакралног комплекса (крстионице), некрополе и покретног насљеђа. На том локалитету су пронађени остаци објеката који потичу из предроманике па све до касног средњег вијека. Пронађен је и већи број стећака, као и гробова који су се налазили у цркви и око ње. 
Крстионица је најстарији археолошки налаз. Имала је тлоцрт шестоугаоника. Крстионице овог типа везане су за ранохришћанске црквене објекте и трају још од предроманике у Далмацији. Романичка црква потиче из 13. вијека. Пронађени су остаци зидова једнобродне цркве, димензија 13,22 x 7,66 метара, чији су периметрални зидови готово у потпуности били уклоњени, јер је њен грађевински материјал коришћен за изградњу самостанске цркве. Црква је имала ексцентрични тлоцрт, са свођеним, полукружним, светиштем, изнад којег је био табулат.
Готичка самостанска црква потиче из прве половине 14. вијека. Откривена је приземна зона зидова. Једнобродна црква имала је димензије 23,50 x 9,16 метара, са издуженим полигоналним светиштем, уоквиреним потпорним зидовима, које је било свођено у складу са готичком архитектуром. На сјеверној страни светишта налазила се сакристија, која је накнадно приграђена уз цјелину цркве. Пронађено је девет примјерака стећака унутар брода цркве, као и седам примјерака изван цркве. Од тога су три стећка били украшени.
Унутар цркве пронађено је пет гробова, а изван цркве њих четири. Гробови су били костурни и сви су покривени каменим плочама или сандуцима, што је била ријетка појава у средњовјековним црквама у Босни и Херцеговини. 
Поред тога, откривено је и средњовјековно гробље, чији су гробови низани у редове. Новија истраживања открила су и одговарајуће прилоге уз покојнике, као што су: сребрени прстен, једна фрагментирана жељезна копча, три сребрена новчића и пет комада плочица са украсом. 
Покретно насљеђе из гробова налази се у жупној цркви Фрањевачког самостана светог Анте Падованског у Дубравама. 
Археолошки локалитет Зидине је проглашен за национални споменик Босне и Херцеговине.
 

Зидине, Горња Скакава