Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Прва пошта

Прва пошта је први намјенски изграђен објекат за потребе поштанског саобраћаја у Брчком. Налази се у стамбеном насељу Колобара, у близини Ислахијета и Кочића куће.
Брчанска пошта је отворена 1864. године. У Пошти је радио само један службеник, а сав поштански саобраћај одвијао се према Босанском Шамцу, Зворнику, Тузли и Сарајеву. Пошта је имала жиг, који је био у употреби од 1865. до 1878. године. На жигу је на турском језику писало: POSTEHANA BRČKI, односно Поштански уред Брчко.
Објекат поште је приземан и има угаону диспозицију у облику слова L, са два асиметрична крила, укупне површине од 511 квадратних метара. Укупна висина објекта је око 8,4 метра. На фасади се налази 14 отвора од којих је 13 прозорских.
Уличне фасаде објекта су ријешене у духу неоренесансе, што се огледа у правилном ритму прозорских отвора, истакнутих кровним вијенцем и хоризонталној подјели на плитко одвојене траке. Дуж читавог објекта кровни вијенац је благо истакнут и профилисан са карактеристичним лежећим олуком. Испод њега се налази плитки фриз који завршава хоризонталном профилацијом која се протеже дуж обје главне фасаде. Кровни вијенац, фриз и хоризонтална профилација, заједно са низовима прозора на фасадним плохама, дају посебан изглед цјелокупном објекту.
Прва пошта је проглашена за национални споменик Босне и Херцеговине.
 

Прва пошта