Служба за туризам Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Градашчевића кула

Градашчевића кула је стамбено-фортификацијски објекат из османлијског периода. Кула са авлијом и авлијским зидовима налази се у насељу Бијела, на обронцима Мајевице.
Претпоставља се да је кулу изградио Осман-паша Градашчевић, крајем 18. и почетком 19. вијека. 
Кула се састоји од главног стамбено-фортификацијског објекта – куле, љетне кухиње, два бунара и зидова око авлије. Висина куле до доње стреве крова је око 17,50 метара, а до врха крова око 23 метра. Кула је покривена бибер цријепом. У средини крова је јарбол – шиљак. Обје стреве су са украсним рубним даскама и опшавом стрева са доње стране. Из доњег крова проведен је димњак камина. Соба у горњем спрату испод завршног свода или ћемера зове се ћемеродаја.
Кула у Бијелој се разликује од сличних кула јер у њој спрат изнад ћемера није чатма, него су зидови од камена, дебљине 70 цм, док су у приземљу дебљине 152 цм.
Око простране авлије је зид, а на јужном дијелу зида је улазна капија, као једини отвор у зиду. Зид је, са унутрашње стране, висине око 2,50 м, док је са вањске стране промјенљиве висине. Изграђен је од тесаног ломљеног камена и покривен дрвеним кровићем изнад којег је бибер цријеп. Оградни зид је зидан са два лица у кречном малтеру, дебљине 130 цм, обострано дерсован.
Градашчевића кула је проглашена за национални споменик Босне и Херцеговине.
 

Градашчевића кула